porzeczka biała właściwości cd

Rozpoczęto leczenie ropinirolem (poziom dawki 1) na poziomie 0,75 mg na dobę (0,25 mg trzy razy na dobę) i lewodopę w dawce 50 mg raz na dobę plus placebo dwa razy na dobę. Maksymalne dzienne dawki leku badanego (dawka 13) wynosiły 24 mg ropinirolu na dobę (8 mg trzy razy na dobę) i 1200 mg lewodopy na dobę (400 mg trzy razy na dobę). Badacze zachęcani byli do leczenia pacjentów wyłącznie za pomocą przypisanych im leków. Pacjentom, u których objawy nie były odpowiednio kontrolowane przez dostosowanie samego badanego leku (tj. Z nawracającymi, uporczywymi lub funkcjonalnymi upośledzeniami), pomimo stosowania najwyższej tolerowanej dawki, można podawać uzupełniającą lewodopę w sposób otwarty. Po rozpoczęciu badania nie dopuszczano żadnych innych terapii przeciwparkinsonowskich. Domperydon był dozwolony zgodnie z normalną praktyką w każdym indywidualnym ośrodku badawczym, w celu opanowania ciężkich zawrotów głowy, nudności lub wymiotów. Oceny kliniczne
Dyskineza
Dyskinezy (których częstość była oceniana u pacjentów przed wycofaniem się z badania lub do zakończenia badania) zostały uznane za obecne, jeśli pacjent miał wynik lub więcej (w skali od 0 do 4, gdzie wynik 0 oznacza brak dyskinezy, a wynik 4 wskazuje dyskinezę podczas większości godzin czuwania) na pozycji 32 UPDRS24 ( Czas trwania: jaka część dnia na jawie to dyskinezy. ) Lub jeśli dyskineza została zgłoszona jako zdarzenie niepożądane. Ponadto, wszystkie doniesienia o zdarzeniach niepożądanych, składających się z nieprawidłowych ruchów uznanych za dyskinezy, zostały przeanalizowane przed złamaniem kodu randomizacji.
Dodatkowe zmienne
Disining dyskinezę zdefiniowano jako wynik lub więcej na pozycjach 32 i 33 UPDRS ( Jak wyłączanie są dyskinezami. ).
Wyniki dotyczące codziennych czynności życiowych i ruchowych mierzono za pomocą części II i III UPDRS (punkty od 5 do 17 [zakres możliwych wyników, od 0 do 52, gdzie 0 wskazuje brak niepełnosprawności, a 52 oznacza maksymalną utratę] i pozycje od 18 do 31 [zakres możliwych wyników, od 0 do 108, gdzie 0 oznacza brak niepełnosprawności, a 108 oznacza maksymalne upośledzenie]) odpowiednio dla pacjentów, którzy ukończyli badanie.
Zużycie (zdefiniowane jako okresy nasilenia objawów parkinsonizmu, gdy lek zanika) zostało ocenione poprzez przegląd danych od pacjentów, którzy zgłosili podwyżki w czasie do przebudzenia oraz w okresie wyłączenia w punkcie 39 UPDRS. Zamrożenie podczas chodzenia oceniano, przeglądając odpowiedzi do punktu 14 UPDRS.
Bezpieczeństwo i tolerancja leków
Zdarzenia niepożądane zostały ocenione przez badacza w standardowy sposób. Neuropsychiatryczne zdarzenia niepożądane (tj. Halucynacje, splątanie, majaczenie, psychoza, iluzja, urojenie, depersonalizacja, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia, amnezja, demencja, upośledzona koncentracja i inne powiązane zdarzenia, jak zdefiniowała Światowa Organizacja Zdrowia) były jedynymi ustalonymi z góry określeniami. miary bezpieczeństwa w analizach statystycznych.
Analiza statystyczna
Planowaliśmy włączyć 240 pacjentów do badania (160 losowo przydzielonych do ropinirolu i 80 do lewodopy); liczba ta została obliczona przy założeniu, że podstawowa stopa reakcji na leczenie wyniosła 85 procent
[hasła pokrewne: przewody cuviera, indeks bispektralny, bostonka jak długo trwa ]
[więcej w: neurolog szczecinek, oddychanie podczas biegu, odczyn tuberkulinowy ]