Testy poznawcze cz. 2

width=281

Wielkość efektu została zdefiniowana jako mała, średnia lub duża, dla wartości beta równej 0,2, 0,5 lub 0,8, ponieważ różnica w skorygowanych wartościach z-score może być interpretowana jako skorygowany współczynnik Cohena.

W analizach wtórnych opracowaliśmy wielowymiarowe modele regresji liniowej, aby ocenić powiązania pomiędzy skumulowaną ekspozycją na AC i wynikami poznawczymi zgodnie z poziomem mocy AC, a następnie zgodnie z klasą leku (poziom klasyfikacji ATC).

Przeprowadziliśmy kilka analiz wrażliwości dla całkowitej ekspozycji w zależności od grupy wiekowej (<65 vs 65+); wykluczając uczestników, którzy mieli co najmniej jedno dostarczenie leków przeciwpsychotycznych; i zgodnie z klasą leków, ale ograniczone do leków ACB-1.

Brakujące dane (5,6% danych) były obsługiwane za pomocą wielu imputacji przy użyciu pakietu równań (myszy) w projekcie R. Imputowany zestaw danych został wygenerowany przez wykonanie 50 cykli imputacji.

[przypisy: wrocławski rower miejski 2015, olx skawina, ściegi ozdobne ]